Parlem de les primeres comunions:

- Recentment hem tingut les reunions per parlar dels dies per poder fer la primera comunió.

- Els dies acordat son: 22 i 29 de maig, i 5 de juny.

- Serà juntament amb la missa de 12 de la parròquia.

- Més endavant convocarem més reunions per concretar detalls de la cerimònia i altres coses, amb els pares conforme el dia que teniu.

 

Mes coses (que s'acabaran d'aclarir en les reunions que farem):

- DURANT la cerimònia NO es permès fer FOTOS.

- Cada familia disposarà d'UN BANC per acomodar part de la familia que vinguin.

- Durant la cerimònia els nens no poden dur objectes molestos i incòmodes per la cerimònia com  guants, llibrets, rosaris, ...

- No us oblideu d'apagar el móbil durant la celebració.

- Si heu d'enraonar per algun motiu de força major serà millor sortir i tornar a entrar de l'església.

 

Pareu atenció a la pàgina web perquè d'aquí poc (10 - 15 dies) penajrem més indicacions